OSO logoOverzicht van enkele projecten
Kennis, ervaring en kwaliteit
Hieronder vindt u enige voorbeelden van projecten en werkzaamheden die door ons in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Het zal u een goede indruk geven van de diversiteit aan werkzaamheden en klanten van Object Software Ontwikkeling BV.

Olie Registratie en Accounting Systeem
In opdracht van Esso Nederland B.V., is voor de Texaco-Esso-Aramco Maatschappij (joint-venture), een applicatie ontwikkeld voor het meten, registreren en administreren van de olieopslagtanks. De applicatie is opgebouwd uit twee delen te weten Operations en Accounting. In het Operations deel wordt de actuele tankinhoud geregistreerd. Hiervoor is een communicatie module ontwikkeld in C++, die de koppeling verzorgt tussen het meetinstrument in de tanks en het administratieve gedeelte. Met behulp van deze module kan de actuele tankinhoud en temperatuur worden geregistreerd en eventueel aangepast na controle van een strappingstabel. In het accounting deel worden transacties gepland en verwerkt. Het gaat hier om het toevoegen van olie uit schepen, het mixen van olie in de tanks en het uitleveren aan derden. Met behulp van dit systeem kan nauwkeurig worden nagegaan hoeveel olie er zich bevindt in een specifieke tank, welke dichtheid de olie heeft en uit welke mix de olie bestaat. Vervolgens wordt middels deze applicatie de rapportage naar de respectievelijk partners verzorgd.

De oorspronkelijke applicaties (ORAS operating en ORAS accounting) zijn in 1991 als DOS systeem gebouwd. De ORAS operating applicatie is rond 2002 vervangen door een semi-standaard Unix applicatie van FoxBoro. De volledig herbouwde ORAS accounting Windows / SQL server applicatie is door Object Software Ontwikkeling in 2010 opgeleverd.

TEAM Equipment Maintenance Management System
Ten behoeve van de planning en registratie van het onderhoud van alle apparatuur (denk aan pompen, tanks, kleppen, motoren etc... op het terrein van de opdrachtgever TEAM Terminal BV heeft Object Software Ontwikkeling BV een Client-Server systeem geschreven. In dit systeem is alle apparatuur geregistreerd met daarbij de controle en meetgegevens voor periodiek onderhoud. Dagelijks worden op basis van deze gegevens de workorders voor het onderhoud gegenereerd en uitgeprint en de uitgevoerde werkzaamheden, op basis van de werkorders, geregistreerd. De beveiliging van gegevens op diverse niveaus is in dit systeem zeer belangrijk zodat de elke functionaris slechts de gegevens mag muteren waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Middels dit systeem is het mogelijk via een Wide Area Network of dial-in verbindingen met de database te werken alsof men direct middels een LAN met de database verbonden is. Het systeem is sinds 1998 in gebruik en is in 2003 fors uitgebreid zodat ook andere onderdelen en werkzaamheden van TEAM Terminal hierin geregistreerd kunnen worden. In 2011-2012 is een 3e herziening in aanbouw waarin ondermeer Equipment documentatie en een checklist systeem wordt toegevoegd. Ook wordt de applicatie wederom weer naar de huidige technische stand van zaken geporteerd (Windows7/Access 2010/SQL2008R2).

Vletter & Den Haan EmScan en BolScan
EmScan en BolScan zijn twee toepassingen gebaseerd op dezelfde database die voor het laboratorium en de kas van lelie veredelaar Gebr. Vletter & Den Haan zijn gemaakt om de voortgang en het succes van het veredelings proces te registreren. De applicaties maken gebruik van Datalogic Gryphon barcodelezers en een barcode labelprinter om snel en foutloos de embryo's en zaadbollen te kunnen identificeren, beoordelen en deze resultaten te registreren. De 1e editie dateert uit 2001 en in de loop der jaren is de applicatie uitgebreid en aangepast aan nieuwe wensen en eisen van het lab. In 2011 is ondermeer de toepassing van 2D barcodelezers, een 2D barcode labelprinter en de ondersteuning voor Access 2010 en Windows 7 toegevoegd.

Vletter & Den Haan Royalties applicatie
Na de succesvolle introductie van EmScan en BolScan is Object Software gevraagd om een bestaande maatwerk applicatie voor de administratie van royalties werkbaar te maken. Deze applicatie was vrijblijvend opgezet door een student die vanaf een bepaald moment geen ondersteuning meer kon geven op het geleverde. De applicatie was instabiel, zeer traag (sommige rapporten > 5 minuten) en er was geen mogelijkheid voor de noodzakelijke nieuwe eisen (de programmeur was ermee gestopt). Door het programma op SQL Server te baseren, de Delphi code zeer grondig na te lopen en te herzien of delen volledig te herbouwen voldoet het systeem nu aan de gestelde eisen en werkt het vlot en betrouwbaar.  

TEAM Lab Applicatie
Bij TEAM terminal worden dagelijks monsters van de afgeleverde crude olie genomen en daarvan de dichtheid en het water percentage gemeten. Tot 2010 gebeurde de registratie daarvan deels handmatig met een oude Windows 3.1 applicatie (onder Windows 3.1) uit 1992. In 2010 is deze toepassing vervangen door een moderne Windows/SQL server  applicatie die rechtstreeks met de dichtheid- en water percentage meting apparatuur communiceert (Anton Paar DMA4500M en Metrohm 831 Coulometer). De laborant registreert het monster en wordt mbv een Wizard door het meetproces geleid waarna, na de benodigde berekeningen en een controle op geldigheid, deze worden vastgelegd. De uiteindelijke resultaten worden naar de oilaccountant gemaild en op een scheepsbrief afgedrukt.

Flexible VakwareLink
Voor installatiebureau Flexible Den Helder is een barcodetoepassing en een koppeling naar het programma Vakware van Admicom gemaakt. Met VakwareLink op de barcodelezer registreert de monteur voordat deze aan een werk begint de benodigde artikelen voor een project. Na de werkzaamheden worden de ongebruikte artikelen van dit project weer met de barcodelezer teruggeboekt. De PC toepassing VakwareLink leest deze gegevens uit de barcodelezer, cumuleert en verwerkt de resultaten en zet deze in compacte vorm over naar de Vakware administratie. Hiermee worden op correcte wijze de verbruikte materialen en geleverde goederen naar de klant gefactureerd.

 

oudere projecten...

Automatic Order Confirmation
In opdracht van Esso Nederland B.V., is voor de afdeling Distribution een applicatie ontwikkeld voor het automatisch verzenden van orderbevestigingen per fax. Hiervoor is tussen Microsoft Access (database) en het faxprogramma, een zogenaamde DDE-koppeling (Dynamic Data Exchange) gemaakt, zodat het faxprogramma vanuit Access direct wordt aangestuurd.

ANWB Inkoop Systeem
In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, is voor de afdeling Centrale Inkoop een inkoopsysteem gerealiseerd. In dit inkoopsysteem worden de interne bestellingen geregistreerd welke, na toevoeging van een leverancier, automatisch kunnen worden omgezet tot een bestelling. In het systeem worden ook alle artikelen, leveranciers, assortimenten e.d. geregistreerd met de daarbij behorende prijzen. Na de bestelling vindt ook de rappel- en factuurcontrole via dit systeem plaats zodat een goede opvolging en inzicht in het bestel verloop wordt verkregen.

Europartners Critical Path System
Voor het bedrijf Europartners is een applicatie ontwikkeld voor de registratie en het opvolgen van het van inkoop projecten volgens de Critical Path methodiek. Dit bedrijf coŲrdineert voor een aantal grote supermarkt ketens in Europa de gezamenlijke inkoop van voedingswaren. De voortgangrapportage alsmede de vergelijking tussen de verschillende inkopen van gelijke producten vindt middels deze applicatie plaats.

Esso Benelux WIN-project en Desktop 2000
Voor Esso Benelux heeft Object Software Ontwikkeling de noodzakelijke conversies t.b.v. de migratie van Wang en DOS omgevingen naar de Windows omgeving. Dit hield in dat alle ISO-9001 documenten voor de beschrijving van o.m. de raffinaderijen van Wang Wordprocessing naar Word for Windows zijn geconverteerd waarbij de lay-out zoveel mogelijk diende te worden behouden. Het direct beschikbaar zijn van documenten is een vereiste voor de ISO9000 norm. Ter ondersteuning van een handmatige controle achteraf zijn tevens de nodige MS-Word routines ontwikkeld om deze zo gemakkelijk en snel mogelijk te laten verlopen. Duizenden Lotus 1-2-3 spreadsheets inclusief macro's, zijn geconverteerd naar Microsoft Excel en koppelingen naar Wang-mail zijn omgezet naar de IBM Profs omgeving. Waar nodig zijn voor specifieke Wang of DOS oplossingen nieuwe applicaties ontwikkeld of standaard software geŽvalueerd en aangekocht. Daarbij werden de gebruikers de 1e paar weken intensief begeleid in het werken met hun compleet nieuwe computer omgeving.

Het Exxon DT2000 project is de netwerk gebaseerde migratie van Windows 3.x naar Windows 95 en NT. Het idee achter dit wereldwijde project is dat alle PC een basis installatie hebben (Windows 95 + noodzakelijke locale objecten) en dat alle applicaties en dat data op netwerk servers op eenzelfde manier geÔnstalleerd zijn. Hierdoor wordt een gecontroleerde stabiele omgeving gecreŽerd die niet meer werkplek afhankelijk is en support eenvoudiger maakt. De Esso Benelux vestiging was de Pilot locatie voor dit project. In dit Pilot team had Object Software Ontwikkeling BV de rol het bedachte concept in de praktijk te testen en methodieken uit te werken om applicaties zodanig te scripten zodat elke gebruiker op elke PC de eigen applicaties en data kon gebruiken.


Dumeco barcodelezer applicatie
Voor het winkelkanaal van de firma Dumeco BV, marktleider in varkensvleesproductie in Nederland, hebben wij in samenwerking met DL Tech Nederland BV de verouderde barcodelezers vervangen door moderne Datalogic Formula F734 barcode handscanners. Object Software Ontwikkeling heeft daarvoor de oorspronkelijke C applicatie 'ge-port' naar de nieuwe F734 omgeving waarbij tevens deze barcodeapplicatie van nieuwe en functionaliteit werd voorzien.

Barcodeimplementatie HP Openview (ITSM) voor het ministerie van Rijkswaterstaat/RIKZ te Den Haag
Voor het koppelen van barcodelezers aan HP Openview ITSM hebben wij de barcodelezers geleverd, geprogrammeerd en de koppeling van de barcodelezers aan deze IT beheersapplicatie verzorgd. Op dit moment wordt deze apparatuur/software op vier locaties in het land voor inventarisatie en verhuizingen van computerapparatuur toegepast.

 


Back
Copyright © 2000..2011, Object Software Ontwikkeling BV
versie 27 - 25/11/2011