OSO logoDownloads
Vooraf
Op deze pagina vindt u een aantal door ons geschreven demo- en freewareprogramma's en gebruikershandleidingen of andere nuttige documentatie met betrekking tot onze programmatuur.

De demo programma's zijn beperkte versies van commerciële producten van Object Software. Door zo'n programma te registreren kunt u de volledige functionaliteit benutten. Indien U problemen met de installatie of het gebruik ervan ondervindt kunt u uiteraard contact met ons opnemen zodat wij u verder kunnen helpen.

De freeware programma's mogen vrijelijk gebruikt en verspreid worden onder voorbehoud dat het copyright van Object Software Ontwikkeling BV wordt gerespecteerd. Op deze freeware programma's wordt ook geen support geleverd en Object Software Ontwikkeling BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade veroorzaakt door het gebruik van deze freeware programma's. Suggesties of opmerkingen over deze software kunt u mailen naar freeware@objectso.nl zodat deze in eventuele nieuwe versies meegenomen kunnen worden.


OSO online support module
Use this little support program to let us help you with your IT problems. Download and open the program and contact us for the sessionnumber.
Download OSO_fvRemote.exe (1.7MB)

Disk Throughput Tester 2.10 R16 (build 222)
DiskTT measures the file system thruput under 32/64-bit windows using Windows core read and write functions. Your actual disk perfomance under Windows is determined not only by the speed of your hard drive (as measured by most disk benchmarks) but also by factors such as the main board chipset, AHCI/UDMA/PIO mode, RAID configuration, CPU speed, RAM size and the quality of drivers. DiskTT simply tries to give you an indication of the amount of Megabytes per second read and write file I/O speed you get under your normal Windows environment. DiskTT is freeware.

With version 2 we have changed the test approach because we saw that a lot of times the test method behind DiskTT was misunderstood. The idea is to test normal file I/O circumstances using a big file with a bit of file caching (like normal working conditions). As the RAM in PCs increases, testing must be done with an increasingly bigger file and therefore DiskTT v1 always suggested a file size of 3 times the available RAM. But people where testing with relatively small file sizes what resulted in the entire read I/O tests being fed from the file cache after being filled through the initial write. Then they proudly reported read speeds of 700MB/s and more but you can easily determine that if your hard drive manufacturer reports a sustained read speed of 100MB/s or so, the 700MB/s value cannot be the throughput of your hard drive alone.
So therefore we dropped the file caching when testing with the default settings. You can still enable it but you are warned for inappropriate read results when your test file is too small. Note that testing on NTFS encrypted or compressed directories always enables the file I/O cache by Windows internally regardless of the DiskTT setting.
You can now also vary the block size (chunk size) you wish to test with.
Good values for block size are:
- 4KB: cluster size on most disk systems
- 64KB: default block size of most RAID controllers
- 128KB: recommended block size of some RAID controllers
- 1024KB: default block size of DiskTT v1.x

Changes up to v2.10 release 16
- Changed: get true free RAM on x64 systems.
- New: added the read/write mode to the random access test. The random read/write test alternates between read and write after each seek, so 5% of the file is randomly read and another 5% is randomly altered.
- Changed: increased the possible block size up to 100MB (99999KB); expect a write error on XP and older when using a >64MB blocksize.
Changes up to v2.02 release 15
- Reduced the number of random reads to 10%.
- Fixed freeze of progress bar updates and resulting 'program not responding' messages under Vista/7.Changes up to v2.02 release 15
- Reduced the number of random reads to 10%.
- Fixed freeze of progress bar updates and resulting 'program not responding' messages under Vista/7.
- Set programs priority to 'high' as an effort to minimize reported differences between measurements (if effective at all).
Changes for v2.00 release 11
- New: selection of file caching options. In version 1 lots of people were testing their disks with file sizes that were less than the available RAM resulting in very high read thruput. In that particular situation the file is completely cached by windows in the first write action. After that the read tests are fully read from the file cache (eg RAM). You are then in fact measuring the speed of the internal memory through file I/O routines in stead of the harddisk.
- New: when an action is aborted (keyboard stroke or mouseclick) the results measured thus far are shown in a hint.
- Changed: set test file size from 10MB up to 100GB.
- Changed: set chunk size from 1KB up to 10MB (in KB).

Download DiskTT (302KB)


KeyLink for Formula 1.31 (build 40)
KeyLink for Formula zet informatie uit een Datalogic Formula Barcode Reader naar een willekeurige PC applicatie over door de data tijdens het downloaden als toetsenbordinvoer naar de PC applicatie te sturen (soft keyboard wedge). Tevens kan een barcodelezer gesimuleerd worden door een CSV file met soortgelijke data door fKeyLink in uw applicatie te laten plaatsen. Met een ongeregistreerde versie kunt u een beperkt aantal records direct vanuit de barcodelezer naar uw applicatie overzetten. Met de download worden voorbeeld configuraties voor Windows Notepad en Microsoft Excel meegeleverd. Het gebruik in combinatie met een CSV bestand kent geen beperkingen.
Lees hier meer over fKeyLink.
Download fKeyLink demo (~1.9MB)


KeyLink for CipherLAB 1.0 (build 6)
KeyLink for CipherLAB zet informatie uit een CipherLAB handheld barcode reader naar een willekeurige PC applicatie over door de data tijdens het downloaden als toetsenbordinvoer naar de PC applicatie te sturen (soft keyboard wedge). De applicatie is vrijwel identiek aan KeyLink for Formula 1.30 maar geschikt voor CipherLAB handheld barcodelezers.
Lees hier meer over clKeyLink.
Download clKeyLink demo (~1.8MB)


FileLink for Formula 1.25 (build 38)
FileLink for Formula biedt u de mogelijkheid om met slechts 1 enkele dubbelklik data uit een Datalogic Formula barcodelezer naar een bestand te downloaden. Ook kan FileLink vanuit elk DOS of Windows programma opdracht gegeven worden om tot downloaden over te gaan. Het programma wacht in de Windows system tray totdat u of uw programma opdracht tot downloaden geeft. FileLink zal vervolgens de data downloaden in een, door u gespecificeerd, bestand zodat uw programma de gegevens kan importeren en verwerken. Een ongeregistreerde versie laat slechts de download van een beperkt aantal records toe.
Lees hier meer over fFileLink.
Download fFileLink demo (~1.8MB)


Tool Management System documentatie (Engels)
Zie de Tool Management System website voor meer informatie over dit systeem


DL for Windows 1.1 (build 10)
DLW is a small utility to download Intel 8051 .hex files from a PC to a barcode reader handterminal. It's compatible with Datalogics original dl.exe DOS utility but faster in download and more userfriendly. DLW is freeware.

Usage:
Start DLW from the commandline or the startmenu. When started without file parameter a dialog opens that allows you to select the file to download.
Commandline arguments:
/? - Help
/f - path\file to download
/<1..8> - use com1..8

Download dlw installer ( 1.7MB)
Back
Copyright © 2000..2012, Object Software Ontwikkeling BV
version 29 - 29/5/2012